Jatkoa osalle 1 joka löytyy TÄÄLTÄ

SEURAAVAA TEMPPUA VARTEN TARVITAAN AVUSTAJA

Haluavatko ihmiset osallistua taikuriesitykseen? Vai pelkäävätkö he yli kaiken lavalle joutumista? Vastaukset vaihtelivat hyvin paljon kuten on ymmärrettävää, sillä yksi ihmisten suurimmista peloista on joutua esiintymään ison joukon ihmisiä edessä. Kuitenkin 67% koki olevansa innokkaita avustamaan taikuria kun taas 16% piti ajatusta kauhistuttavana. Mitä enemmän ihmiset olivat nähneet taikuriesityksiä, sitä innokkaampia he olivat auttamaan.

Yllättäen myös uskonnolliset ihmiset tuntuivat olevan halukkaampia auttamaan taikuria. Tästä voinee siis johtaa johtopäätöksen, että jos tarvitset avustajaa, ei ole väärin kysyä, sillä halukkaita pitäisi löytyä. Mutta jos et missään nimessä halua taikuria avustaa ja satut lukemaan tätä, niin voit kertoa taikurille suoraan, että et koe oloasi mukavaksi ison ihmisjoukon edessä, jolloin fiksu taikuri siirtyy eteenpäin.

MINKÄTYYPPISISTÄ TEMPUISTA PIDETÄÄN?

Seuraava kysymys oli johdatteleva; ”Kuvittele että taikuri lähestyy sinua ja haluaa näyttää sinulle tempun; millaisen tempun haluat nähdä? Korttitempun, kolikkotempun, ison illuusion vai ajatustenlukua?” Ei kovinkaan yllättävää että ajatustenluku oli ylivoimaisesti suosituin annetuista vaihtoehdoista. Yli 50 % halusi nähdä ennemmin mentalismia kuin muita vaihtoehtoja. Ehkä aavistuksen yllättäen toiseksi tulivat illuusiot, kolmanneksi korttitemput ja vain 3 % halusi nähdä kolikkotemppuja. Hmmmm… Pitänee vissiin hieman miettiä oman lähitaikuus shown rakennetta, jossa on 12min + 5min kolikoilla 😀

Ihmiset myös halusivat osallistua innokkaammin ajatustenlukuun kuin esimerkiksi korttitemppuun. Korttitempuista pitävien kohdalla vain 27 % halusi osallistua temppuun ja 73 % koki mielekkäämmäksi seurata niitä sivusta. Sinänsä mielenkiintoista ja olisiko tällä jotain tekemistä sen kanssa, että ihmiset pelkäävät unohtavansa korttinsa? Mutta toisaalta tämä on myös hyvä osoitus, että korttitemput jotka eivät vaadi kortin valintaa tai suoranaista osallistumista kiinnostavat osaa ihmisiä. Tosin muutenkin vain mentalismissa selvästi yli puolet halusi mielellään osallistua itse tempun kulkuun.

SUKUPUOLEN VAIKUTUS TULOKSISSA

Sukupuolellisesti voidaan kaikista tuloksista tehdä yleistys, että naiset tuntuvat pitävän taikuudesta miehiä enemmän kun taas miehet pitivät koomikoista selvästi naisia enemmän. Ero on jopa noin 20 % luokkaa naisten eduksi taikureissa ja miesten eduksi koomikoissa. Miehet osoittautuivat myös skeptisemmäksi kuin naiset. Esimerkiksi naisista 34,3 % uskoi, että kuolleiden kanssa kommunikointi on mahdollista, kun vastaavaan uskoi miehistä vain 12 %. Vastaavasti miehistä vain 12 % uskoi, että oikeaa taikuutta on olemassa ja naisissa vastaava luku oli 14,2 %. Tosin pieni poikkeus löytyy ajatuksen lukuun uskovissa, sillä miehistä 12 % uskoi, että toisen ihmisen on mahdollista lukea toisen ihmisen ajatuksia kun vastaava luku naisilla oli 10,4 %. Pieniä eroja siis pääasiassa.

MITÄ HE TUNTEVAT

Tutkimuksessa myös tutkittiin mitä ihmiset muistavat taikuriesityksestä jälkikäteen. Mitä muistettiin, mitä oli unohdettu ja olivatko ihmiset oikeasti niin huijattavissa, kun taikurit usein itselleen uskottelevat.

Yhdessä testeissä osallistujat jaettiin kahtia ja kaikille näytettiin Shawn Farquharin FISM (Taikuuden MM kisat) voittanut ohjelma Shape of My heart. Toinen ryhmä näki videon ilman pohjustusta ja toinen ryhmä sai videolle pohjustuksen että kyseisen videon esiintyjä on lukuisia palkintoja voittanut taikuri, joka voitti esityksellä korttitaikuuden MM tittelin.

Tämän jälkeen katsojia pyydettiin arvostelemaan videota. Tarkoitus oli siis selvittää, vaikuttavatko mahdolliset meriitit ihmisten reaktioihin taikuudesta. Yllättäen kyllä ja ei. Yllättäen ihmiset jotka tiesivät Farquharin meriiteistä pitivät videosta yhtä paljon, kuin ihmiset, jotka eivät tienneet Farquharin saavutuksista. Tosin ihmiset, jotka tiesivät saavutuksista, pitivät Farquharia automaattisesti taitavampana ja uskottavampana, kuin ne jotka eivät hänen saavutuksistaan tienneet. Ihmiset olivat myös jopa neljä kertaa halukkaampia näkemään esiintyjältä lisää, kun he tiesivät hänen saavutuksistaan. Saavutuksilla on siis jossain määrin merkitystä, mutta ei ehkä live tilanteessa niin paljoa kun voisi kuvitella.

Hieman vastaavaa testi toteutettiin myös Benjamin Earlen Penn&Teller Fool Us ohjelmassa esittämällä rutiinilla. Ensimmäinen puolisko katsoi jälleen videon ilman pohjustusta. Jälkimmäinen puolisko katsoi videon seuraavalla pohjustuksella; ”Seuraavaksi näette taikatempun, jonka esittää taikuri Ben Earl, yksi maailman parhaista sorminäppäryystaikureista. Hän on yksi neljästä taikurista koko maailmassa, joka on riittävän taitava esittämään tämän tempun täydellisesti”. Farquharin kohdalla siis testattiin, että jos ihmiset tietävät että esiintyjä on hyvä, pidetäänkö hänestä enemmän. Earlin kohdalla testattiin taitoa ja sitä onko virtuoosimaisella taidolla osuutta ihmisten kokemuksen kanssa. Earlin videon kohdalla katselijat pitivät siitä selvästi enemmän kun he olivat saaneet pohjustuksen tempun vaikeudesta. 85 % Ihmisistä, jotka tiesivät rutiinin olevan vaikea, olisi halunnut nähdä Earlilta lisää, kun taas ihmiset jotka eivät tienneet rutiinin olevan vaikea, lisää olisi halunnut nähdä vain 33 %.

Meriiteillä on siis merkitystä, mutta millä oli eniten vaikutusta; taidolla, on esiintynyt televisiossa, on voittanut palkintoja, on esiintynyt julkkiksille, tai on hinnaltaan kallis? Eniten tuntui vaikuttavan se, että esiintyjä on esiintynyt televisiossa. Muut saavutukset olivat suhteellisen lähellä toisiaan. Mutta yleisesti esiintyjät jotka esiteltiin jonkin sortin meriittien kanssa, koettiin paremmiksi ja heitä arvostettiin enemmän kuin esiintyjiä, joilla ei meriittejä ollut. Saavutuksilla on siis merkitystä.

VAIKUTTAAKO LIPUN OSTAMINEN TAIKUUDESTA NAUTTIMISEEN

Tutkimuksessa tutkittiin myös vaikuttaa mahdollinen lipun ostaminen ihmisten kokemukseen taikuudesta. Osallistujat jaettiin neljään ryhmään. Ensimmäisen ryhmän tuli kuvitella, että he näkevät taikurin kadulla ja tämä tekee heille tempun (näytettiin videolta). Lopuille kolmelle ryhmälle kerrottiin sama asia, mutta heidän piti myös kuvitella, että he olivat ostaneet lipun esitykseen, jossa he näkivät saman tempun. Ryhmästä riippuen lipun hinta vaihteli 5€, 20€ ja 50€ välillä. Vaikuttiko siis lipun ostaminen ja mahdollinen hinta taikuuden kokemukseen?

Kaksi pääasiallista tulosta olivat seuraavat; Ihmiset tuntuivat nauttivan enemmän taikuudesta sen ollessa ilmaista. He olivat vaikuttuneempia ja enemmän ihmeissään samasta tempusta, kun heidän ei tarvinnut maksaa siitä. Mutta yllättävä tulos nousi esiin henkilöistä, jotka maksoivat lipuista, sillä ihmisten nautinto tuntui olevan suorassa yhteydessä lipun hintaan. Mitä kalliimpi lippu, sitä enemmän ihmiset tuntuivat nauttivan näkemästään! Hinnalla vaikuttaa siis olevan selvä yhteys koetun arvon kanssa.

JATKUU OSASSA 3 TÄÄLLÄ